De ideale oplossing voor uw project?

Remue staat garant voor moderne warmtetechnische installaties in de tuinbouw (kasverwarming)

Verwarming is uiteraard een essentieel element in de glastuinbouw. U wil immers het klimaat optimaal beheersen, in functie van de door u gekozen teelten. Een feilloos werkende en goed onderhouden installatie is daarbij onmisbaar! Remue bvba biedt u diverse systemen die op de meest efficiënte wijze worden geplaatst.

Remue bvba is een familiebedrijf dat al drie generaties verwarmingsinstallaties in de glastuinbouw ontwerpt, installeert en onderhoudt. Met bijzondere aandacht voor kwaliteit, een goede temperatuurverdeling, en een laag energieverbruik!

Optimale kasverwarming

Integrale aanpak

Elk bedrijf is uniek. Elke installatie van Remue bvba is dat ook. Wij bespreken graag met u uw behoeften in functie van uw teelten, en stellen daarna de best passende oplossing voor.

We houden daarbij rekening met alle aspecten, zoals uw werkwijze, het milieu-aspect, en de technische mogelijkheden. Een efficiënt systeem zal energie-zuinig zijn, de juiste CO2-dosering hebben, en warmte-opslag en restwarmte-gebruik integreren.

Samenwerking

Vele projecten vragen een goede samenwerking tussen verschillende partijen. U wil als ondernemer immers snel kunnen beschikken over een ideale omgeving voor uw gewassen.

Remue bvba heeft dan ook oog voor de goede samenwerking met de diverse disciplines die bij uw project betrokken zijn. Dit kan de kassenbouwer zijn, of het energie- en waterleidingbedrijf. Een strikte planning en goede communicatie zijn daarbij essentieel!

Technieken

Een nieuwe serre, of de aanpassing van een bestaande kas, we zoeken steeds samen met u de ideale techniek.

Wij verzorgen de complete installatie en bouw van niet alleen het ketelhuis, maar ook de buffertank en het co2 systeem. Het spreekt voor zich dat u ook voor aanpassingen, renovatie en onderhoud aan uw huidige verwarmingsinstallatie een beroep kan doen op de ervaren monteurs van Remue bvba.

De juiste temperatuur voor elke teeltsoort

Bij het ontwerp en de realisatie van de verwarmingsinstallatie vormt de teeltsoort het belangrijkste uitgangspunt.

De glastuinbouw kent een continue evolutie. Remue bvba loopt mee in de spits inzake nieuwe technieken, systemen en technologieën. Onze vele klanten getuigen dat onze installaties beantwoorden aan hun hoge eisen in het kader van hun verwarmingsproject!

De garantie van onze kwaliteit zit in onze ervaring. Drie generaties lang. Remue bvba is ook een familiebedrijf. Wat garant staat voor korte controlelijnen en een grote betrokkenheid bij elk project. Samengevat: betrouwbaar, efficiënt, en op maat.